Energia Solar Fotovoltaica | Com funciona l'energia solar fotovoltaica?
Domini Ambiental. Aigua, energia i medi ambient

Energia Solar Fotovoltaica

Calcula el teu estalvi

Què és i com funciona l'autoconsum?

Es tracta de produir energia elèctrica d’una forma renovable i sostenible amb el medi ambient, a través de l’energia solar que rebem i on l’usuari actua com a generador i consumidor d’aquesta energia solar fotovoltaica.

El funcionament és senzill. La llum del Sol incideix en els panells fotovoltaics, creant un efecte fotoelèctric. Així es genera un circuit elèctric en forma de corrent continu. L’inversor – carregador és el que s’encarrega de transformar-lo en corrent altern per tal de poder ser utilitzat dins de l’edifici directament si hi ha demanda, emmagatzemat si es disposa d’una instal·lació amb un sistema de bateries o bé, segons el tipus d’autoconsum, és injectat a la xarxa elèctrica general.

Ara és el moment de passar a l’energia solar fotovoltaica!

Hi ha 3 factors principals que fan que actualment l’autoconsum sigui molt atractiu, tant econòmica com mediambientalment:

Calcula el teu estalvi

Avantatges principals

  • Estalvi en la factura de la llum i en emissions de CO2.
  • Amortitzacions en pocs anys (en funció dels consums, franges horàries, etc.).
  • Control total de la teva energia.
  • Instal·lació senzilla, ampliable i amb poc manteniment; amb possibilitat de posar bateries.
  • Disminució de l’impacte ambiental; 100% energia neta, utilitzem una font d’energia renovable i no contaminant.
  • Reducció de la dependència energètica de l’exterior.

Instal·lacions fotovoltaiques d’ autoconsum amb plaques solars per a llars, comunitats de veïns i petites empreses que no disposen d’una àmplia superfície de teulada. L’ autoconsum solar permet abastir la llar d’energia gratuïta gràcies al Sol durant el dia i amb la possibilitat de disposar d’energia durant la nit si s’ instal·len bateries d’ acumulació.

A. PLAQUES SOLARS

El Sol incideix en les plaques solars fotovoltaiques, generant electricitat en forma de corrent continu.

B. INVERSOR DE CORRENT

És l’ encarregat de transformar el corrent continu de les plaques en corrent altern apte per la xarxa domèstica.

C. BATERIES

Les bateries són les encarregades d’ emmagatzemar l’ energia excedent per poder disposar d’ ella quan no hi ha Sol.

D. EXEMPLE D’ESTALVI

Sovint no estem a casa durant les hores de màxima producció solar. Si emmagatzemem l’ energia generada per les plaques fotovoltaiques, en podrem gaudir quan no hi ha Sol.

Si la nostra instal·lació és d’autoconsum directe (sense bateries), l’energia sobrant fotovoltaica mostrada en color carbassa serà injectada a la xarxa, o mitjançant un sistema d’injecció cero es modularà l’inversor per tal de no produir energia sobrant.

En el cas de disposar d’una instal·lació amb bateries, l’energia no consumida instantàniament serà emmagatzemada per tal d’utilitzar-la en moments que la demanda de l’usuari sigui superior a la producció fotovoltaica, aprofitant així el 100% de l’energia produïda per la instal·lació (representat en color blau).

Esquema d'instal·lació domèstica

Instal·lacions fotovoltaiques d’ autoconsum amb panells fotovoltaics per empreses i indústries amb una superfície disponible considerable. Les instal·lacions industrials per autoconsum solar permeten abastir la indústria d’energia gratuïta gràcies al sol durant el dia i amb la possibilitat de rebre una compensació per l’ energia sobrant no consumida i injectada a la xarxa.

A. PLAQUES FOTOVOLTAIQUES

Els rajos del Sol incideixen en les plaques fotovoltaiques solars, generant electricitat en forma de corrent continu.

B. INVERSOR

És l’encarregat de transformar el corrent continu de les plaques en corrent altern apte per la xarxa domèstica.

C. EXEMPLE D’ESTALVI

Durant les hores laborals diurnes, gran part de la demanda energètica queda coberta per la producció fotovoltaica.

Esquema d'instal·lació industrial
Domini Ambiental
Oficines Centrals Santpedor

Polígon Industrial Santa Anna I (Ctra. BV-4511 Km. 4,2)
08251 SANTPEDOR (Barcelona) - Espanya
Tel.: (+34) 938 321 791
Fax: (+34) 938 321 796

Email: fotovoltaica@dominiambiental.com

Web: dominiambiental.com

© 2020. Domini Ambiental SL. Tots els drets reservats. Avís Legal, Política de Privacitat i de Cookies